zgloszone projekty 2022 - Rada Dzielnicy Przymorze Wielkie

Przejdź do treści
Podsumowanie zgłoszonych przez mieszkańców projektów do budżetu Rady Dzielnicy Przymorze Wielkie na rok 2022.
Zgłoszone wnioski na najbliższej sesji zostaną przegłosowane przez radnych i skierowane do realizacji.
Osoby zgłaszające dostaną informacje o akceptacji lub odrzuceniu projektu.
Poniżej lista zgłoszonych projektów.
Wróć do spisu treści