kaczynskiego - Rada Dzielnicy Przymorze Wielkie

Przejdź do treści

W Gdańsku trwa odnowiona debata dotycząca nazw ulic zmienionych w ramach dekomunizacji, szczególnie skupiająca się na ulicy Lecha Kaczyńskiego, pierwotnie znaną jako ul. Dąbrowszczaków. W odpowiedzi na kontrowersje, mieszkańcy zainicjowali petycję domagającą się przeprowadzenia lokalnego referendum w tej sprawie. Decyzja o zmianie nazw ulic, wynikająca z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, była przedmiotem długotrwałego sporu między władzami miasta a wojewodą.
Rada Dzielnicy w 2018 roku zajęła stanowisko w tej kwestii, wydając oświadczenie, w którym opowiedziała się za zmianą nazwy ulicy na Biały Dwór, działając na prośbę lokalnej społeczności. Pomimo tego wyraźnego stanowiska, propozycja Rady Dzielnicy nie znalazła odzwierciedlenia w rzeczywistych zmianach nazw ulic. Do chwili obecnej w Gdańsku nie doszło do żadnego referendum lokalnego dotyczącego tych zmian, pozostawiając nierozwiązane pytania i napięcia dotyczące ostatecznych nazw ulic.

Wiecej na ten temat w publikacji trojmiasto.pl
Wróć do spisu treści