5 czerwca 2016 roku odbędą się wybory - Rada Dzielnicy Przymorze Wielkie

Przejdź do treści
5 czerwca 2016 roku odbędą się wybory
do Rady Dzielnicy na Przymorzu Wielkim.

Czym jest Rada Dzielnicy?
Rada Dzielnicy jest jednostką pomocniczą Rady Miasta Gdańska.

Dlaczego warto mieć Radę Dzielnicy?
Podstawowym zadaniem Rady Dzielnicy jest realizacja projektów poprawiających jakość życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, integracji mieszkańców, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury na terenie swojej dzielnicy. Istniejące Rady Dzielnic realizują te zadania poprzez:
• naprawę lub budowę chodników,
• montowanie ławek i śmietników,
• montowanie infrastruktury do ćwiczeń i rekreacji,
• odnowienie i utrzymanie zieleni,
• poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach – np. montaż monitoringu,
• dodatkowe oznakowanie terenu dzielnicy,
• aktywizacja seniorów,
• zajęcia sportowe dla mieszkańców,
• zajęcia artystyczne dla mieszkańców,
• zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola,
• zakup książek do biblioteki,
• opieka weterynaryjna nad kotami wolno-żyjącymi,
• inne potrzeby zgłoszone przez mieszkańców.


Finanse Dzielnicy.

Dzielnica poprzez swoją radę prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Miasta. W momencie powołania Rady Dzielnicy w budżecie miasta wyodrębnione zostają środki finansowe na jej działalność statutową w wysokości ustalanej proporcjonalnie na jednego mieszkańca co roku w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska. Wartość środków przyznanych dzielnicy zależy od wysokości frekwencji w wyborach do Rady Dzielnicy. Aktualnie jest to kwota 4 zł na mieszkańca przy najniższym 5% progu frekwencji decydującym jednocześnie o ważności wyborów.


Dlaczego warto iść na wybory do Rady Dzielnicy?
Mówi się, że „Nieobecni nie mają racji” i „Weźmy sprawy w swoje ręce”. To prawda. Powołanie Rady Dzielnicy na Przymorzu Wielkim pozwoli nam - mieszkańcom na demokratyczne decydowanie o naszych wspólnych sprawach, także tych finansowych. Udział w wyborach jest naszym obowiązkiem obywatelskim. Ufamy więc, że mieszkańcy wezmą w nich udział, bo to najlepszy sposób budowania odpowiedzialności za swoje miasto.
Zapraszamy do lokali wyborczych 5 czerwca 2016 roku.

Mieszkańców ulic:
Aleja Rzeczypospolitej od nr 1 do nr 13 [nieparzyste],
Kołobrzeska od nr 46 do nr 54 [parzyste],
Opolska
Szkoła Podstawowa Nr 80
ul. Opolska 9
tel. 556 46 62
....................................
Chłopska od nr 2 do nr 18 [parzyste],
Kołobrzeska nr 42 i 44 oraz od nr 45 do nr 65 [nieparzyste]
Szkoła Podstawowa Nr 79
ul. Kołobrzeska 49
tel. 553 12 60
.....................................
Kołobrzeska od nr 67 do końca [nieparzyste],
Obrońców Wybrzeża
Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 33
ul. Kołobrzeska 75
tel. 557 26 80
.....................................
Czarny Dwór,
Dąbrowszczaków od nr 30 do końca,
Jelitkowski Dwór,
Kołobrzeska od nr 56 do końca [parzyste],
Olsztyńska,
Wika-Czarnowskiego
Zespół Szkół Zawodowych Nr 9
ul. Dąbrowszczaków 35
tel. 553 28 92
........................................
Chłopska od nr 26 do nr 46 [parzyste],
Dąbrowszczaków od nr 1 do nr 29,
Piastowska od nr 90 do nr 108 [parzyste]
Gimnazjum Nr 19
ul. Jagiellońska 5
tel. 761 45 97
........................................
Chłopska od nr 20 do nr 24 [parzyste],
Jagiellońska
Szkoła Podstawowa Nr 76
ul. Jagiellońska 14
tel. 553 20 21

Wróć do spisu treści