segregacja odpadów - Rada Dzielnicy Przymorze Wielkie

Przejdź do treści
Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła niekorzystne zmiany. Władze miasta alarmowały, że poprzez nowe zapisy zmianom ulegną stawki opłat za wywóz odpadów. Z początkiem lutego nowe zasady zaczynają obowiązywać gdańszczanki i gdańszczan...

Nie ma już możliwość decydowania i wprowadzony został nakaz segregacji.
Teraz mamy obowiązek segregowania odpadów z podziałem na 5 frakcji:
szkło, papier, tworzywa i metale, bioodpady, resztkowe.
Obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości, spóldzielnie, współnoty mieszkaniowe.
Jak to ma się do kar i odpowiedzialności zbiorowej gdzie z punktów gromadzenia odpadów korzysta 200 mieszkańców.
Czas przyniesie nam odpowiedź.

Więcej na ten temat

GP
Wróć do spisu treści